2018 !
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Krönikor och Släktdiagram uppdaterades 2018-09-20
 


Vi  uppdaterar vår vardag och de upplevelser
vi har med text och bild i "Hänt under åren".

:--------------------------------------------------------:

De tidigare åren ligger nu i 'Arkivet'
men är nåbara genom länkarna i menyn till vänster.

:--------------------------------------------------------:
 

För övrigt lever vi ett sorglöst och bekymmersfritt liv.

Det är pensionärens privilegium.