2018 !
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett genombrott!

Jag har änligen hittat var min farmor Wilhelmina Bengtsson var bosatt i Helsingborg.
Hon står skriven som Jungfru hos Grosshandlare Carl August Banck, Kvarter Ruthh 22,
vilket sannolikt är på Prästgatan. Dit flyttade hon 1908.
Hon flyttade sedan vidare till Köpenhamn, men när är fortfarande okänt.
 

I Danska Rigsarkivets födelsebok är min far, Frank Molter, inskriven.
Han föddes den 4 och döptes den 22 februari. Modern står som ogift, 23 år gammal.

Wilhelmina var vid Franks födelse bosatt på Olfert Fischer Gade Nr 54.
När hon flyttade dit är fortfarande okänt, men den 4 mars fyttar hon med sin son
hem till sin mor Lovisa i Ängelholm.

Sökandet fortsätter.


Vi  uppdaterar vår vardag och de upplevelser
vi har med text och bild i "Hänt under åren".

:--------------------------------------------------------:

De tidigare åren ligger nu i 'Arkivet'
men är nåbara genom länkarna i menyn till vänster.

:--------------------------------------------------------:
 

För övrigt lever vi ett sorglöst och bekymmersfritt liv.

Det är pensionärens privilegium.