Roadtrip 1980

Familjens första rundtur i Europa med egen bil.